Ընկերությանը կառավարումը
  

2012թ. փետրվարի 1-ի դրությամբ ընկերությունում աշխատում է 686 աշխատակից: Կառավարման ուղղաձիգ սկզբունքներից բացի, համաձայն ՀրազՋԷԿ-ի կառուցվածքի, ընկերությունում կիրառվում է նաև մշտական գործող հանձնաժողովների միջոցով կառավարման սկզբունք: Ընկերության արդյունավետ կառավարման,  աշխատակիցների պատասխանատվության բարձրացման և որոշումների ընդունման գործընթացում նրանց ներգրավելու նպատակով  ՀրազՋԷԿ-ում ձևավորվել են հետևյալ մշտական գործող հանձնաժողովները`

  • Առաքվող էլեկտրաէներգիայի հաշվառման և ամսական հաշվեկշիռների կազմման հանձնաժողով,
  • Էներգառեսուրսների օգտագործման հսկողության հանձնաժողով,
  • Ձեռքբերվող հիմնական միջոցների հաշվառման և հաշվեկշիռի ընդունման հանձնաժողով,
  • Կայանի աշխատանքի վթարների և խափանումների հետաքննության հանձնաժողով,
  • Նորոգման աշխատանքների կատարման համար  սարքավորումների, նյութերի, պահեստամասերի ձեռքբերման մրցույթների պատրաստման և անցկացման հանձնաժողով,
  • Հրդեհատեխնիկական հանձնաժողով,
  • Սարքավորումների, շենքերի և  շինությունների  նորոգումների նախապատրաստման և անցկացման  հանձնաժողով,
  • Կայանի աշխատակիցների որակավորման  ատեստավորման հանձնաժողով: